Garantie & Klachten

Garantie
Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Klachten
Wij streven er naar om onze klanten een hoogwaardige service te kunnen verlenen. Indien er iets is wat niet naar wens is, dan horen wij dit heel graag van onze klanten. U kunt middels het contactformulier direct contact met ons opnemen.

Heeft u een klacht m.b.t. uw levering, dan horen we dat ook graag van u. Gaat het echter om klachten waar het postorderbedrijf voor verantwoordelijk is, verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met het desbetreffend bedrijf.

Menu